Level up your potential

Angående vejvisning: Bemærk, at hvis man vælger “transport” (google maps) at man både kan gå bagom via stien fra busstoppestedet ved 7A – eller man kan følge Vasbygade og dreje ned af Kortløb